Jealousy and Medicine

Jealousy and Medicine

dir.

Janusz Majewski

1973, 1 h 40 min

Krynica, before the war. Widmar, an industrialist, suspects that his young wife Rebeka betrays him with doctor Tamten. Madly in love with Rebeka, tormented with jealousy, he tries everything to see if his misgivings are true. He hires an old tailor, Gold, to follow Rebeka, in exchange offering to help him go to England. Gold discovers that Widmar’s wife has an affair. Failing to receive confirmation of his suspicions due to the tailor’s coincidental death, Widmar trusts his wife’s assurances of love and so he is led to a conclusion that he simply suffered from morbid jealousy.

An adaptation of Michał Choromański’s 1932 novel “Jealousy and Medicine”, popular before the war in Poland and many European countries. A combination of a mysterious melodrama and a film with psychological ambitions.


CRF_LOGO.png  studio-filmowe-tor_logo.jpg

written by Janusz Majewski na podstawie powieści Michała Choromańskiego based on the novel by Michał Choromański
director of photography Wiesław Zdort
music by Wojciech Kilar
production design by Tadeusz Wybult
costume design by Ewa Braun, Wiktoria Popławska
set decorator Marek Iwaszkiewicz
make-up by Irmina Romanis
sound by Jerzy Blaszyński
edited by Elżbieta Kurkowska
cast Ewa Krzyżewska, Mariusz Dmochowski, Andrzej Łapicki, Włodzimierz Boruński, Edmund Fetting, Grażyna Staniszewska, Andrzej Mrowiec, Krystyna Stankiewicz, Bogusław Sochnacki, Andrzej Rausz, Józef Rosiński, Danuta Rinn, Beata Nowicka, Piotr Kąkolewski 

produced by TOR SF
production manager Tadeusz Drewno
digital restoration Cyfrowe Repozytorium Filmowa
co-financed by TOR SF, MKiDN, Narodowy Instytut Audiowizualny

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY