Jeniec Europy

dir.

Jerzy Kawalerowicz

1989, 2 h 4 min
Legend
Sekcje pozakonkursowe