King Size

King Size

In the basement of Instytut Badań Czwartorzędu, a little land called Szuflandia is located. It is inhabited by dwarves living in poverty under the dictatorship of Kilkujadek (the Big Eater) who guards access to the world of people – the title’s King Size. It is only a mysterious elixir that can make the dwarves achieve human height. One day, one of them, the alchemist Adaś, discovers the composition of the mixture.

Written by: Jolanta Hartwig, Juliusz Machulski
Director of photography: Jerzy Łukaszewicz
Music by: Krzesimir Dębski
Production design by: Janusz Sosnowski
Costume design by: Małgorzata Braszka
Make-up by: Liliana Gałązka, Małgorzata Zawadzka-Lewik
Sound by: Marek Wronko
Editing by: Mirosława Garlicka
Cast: Jacek Chmielnik, Jerzy Stuhr, Katarzyna Figura, Grzegorz Heromiński, Joachim Lamża, Maciej Kozłowski, Jan Machulski, Leonard Pietraszak
Production manager: Andrzej Sołtysik
Produced by: Zespół Filmowy Kadr
Copyright: Studio Filmowe Kadr

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe