"Lawa" , opowieść o "Dziadach" Adama Mickiew

dir.

Tadeusz Konwicki

1989, 1 h 50 min
Legend
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
    DAY 6 – 17th SEPTEMBER 2022   BUY