Love for the Blonde – Cinema, People, Passion

Love for the Blonde – Cinema, People, Passion

dir.

Paweł Biliński, Wanda Dittrich, Mariusz Hybiak, Mateusz Koldun, Marta Maciejewska, Mariusz Wirski

2014, 0 h 16 min

A nostalgic journey through the years of activities of the university
Miłość Blondynki Film Discussion Club: since its establishment until
today. A film about people full of passion joined in one place. It turns
out that the love for the Blonde has many names.

made by Paweł Biliński, Wanda Dittrich, Mariusz Hybiak, Mateusz Koldun, Marta Maciejewska, Mariusz Wirski
written by Mariusz Wirski
cinematography by Mateusz Koldun, Michał Szagżdowicz
graphic design Michał Szagżdowicz
edited by Mateusz Koldun
cast Michał Biełuszko, Paweł Biliński, Magda Danaj, Agnieszka Dąbrowska, Wanda Dittrich, Tomasz Dziemianczuk, Mariusz Hybiak, Marta Maciejewska, Paulina Neugebauer, Agnieszka Kornacka, Krzysztof Kornacki, Wojciech Prabucki, Mirosław Przylipiak, Tomasz Pupacz, Jacek Wachulewicz, Krystyna Weiher, Mariusz Wirski, Magdalena Zelent
produced by Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego ALTERNATOR
production manager Paweł Biliński

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY