Loved ones

Loved ones

dir.

Zofia Kowalewska

2018, 0 h 14 min

A single mother of two daughters has to meet her ex-husband due to an illness of one of them. The family’s tragedy touches all the members of the family, who feel the need of a reunion.

written by Zofia Kowalewska
director of photography Tomasz Wierzbicki
production design Anna Nowacka
costume design Monika Zofia Bebej
make-up Izabela Kostecka, Bożena Ajdys
sound Rafał Nowak
edited by Zofia Kowalewska
cast Ewa Kaim, Łukasz Simlat, Marianna Kowalewska, Julia Szczepańska, Katarzyna Skarżanka, Wiktor Loga-Skarczewski
production Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
producer Agata Golańska
production manager Konstancja Sawicka
co-financed by Polski Instytut Sztuki Filmowej

dystrybucja / distributed by | Studio Filmowe Indeks

Legend
Main Competition
Konkurs Inne Spojrzenie
Short Film Competition
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY