Meles Meles

Meles Meles

The film about a great love gnawed by badgers.

Written by: Jędrzej Bączyk
Director of photography: Łukasz Żal
Music by: Puff Gluty/ Orkiestra Borsuka Andrzeja Delonga
Production design by: Urszula Wantuch-Żal
Sound: Jacek Mrówczyński
Editing: Anna Adamowicz
Costume design by: Karolina Cecot
Production manager: Justyna Siedmiogrodzka
Produced by: Lodz Film School
World sales: Lodz Film School
Country and year of production: Poland, 2008
Length: 17 min.

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Sekcje pozakonkursowe