Mr. Bad Luck

Mr. Bad Luck

dir.

Bruno Brejt

2014, 0 h 28 min

A loving married couple goes away on their long-awaited holidays with their child and their dog. It seems that away from the bustle of the city nothing can disturb their peace. However, a small incident – as in a genuine thriller – introduces tension and makes them take surprising steps.

Written by: Bruno Brejt
Director of photography: Bartosz Białobrzeski
Music by: Piotr Aleksandrowicz
Edited by: Adam Adrzejewski, Bruno Brejt
Cast: Katarzyna Maciąg, Maciej Brzoska, Ireneusz Kozioł, Szymon Czerwiński
Artistic supervision: Maciej Ślesicki
Produced by: Warszawska Szkoła Filmowa

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY