Mr. Toti and the Great Egg

Mr. Toti and the Great Egg

Mr. Toti finds a treasure – a huge egg. The find turns out to be cracked. Toti starts to take loving care of it. When a dragon hatches, he is over the moon.

sfphelios.png

Studio Animacji Orange 2015

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe