My Dad

My Dad

Pawełek Grzela’s father has a reputation for being an eccentric. After a few years of emigration in the West he can’t find his place in the reality of socialist Poland. He sets up a private school for dogs which goes bankrupt and Paweł can’t forgive his father that he made him walk around the city with the school’s advertisement. The feeling of being ashamed of his father builds up in the boy. He doesn’t know that his father hasn’t yet had his last word…

Written by: Teresa Nasfeter, Janusz Nasfeter

Director of photography: Jerzy Wójcik
Production design by: Jerzy Skrzepiński
Music by: Krzysztof Komeda
Sound by: Bohdan Jankowski
Editing by: Maria Orłowska
Cast: Adolf Dymsza, Krystyna Łubieńska, Tadeusz Wiśniewski, Tadeusz Bartosik, Barbara Drapińska, Helena Grossówna, Jacek Gasparski, Aleksander Kornel
Produced by: Zespół Filmowy Studio
Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe