My Son Locks Himself Up in a Bathroom

My Son Locks Himself Up in a Bathroom

A wealthy architect attempts to prevent her 21-year-old son from moving out but fails to talk to him about it. The two of them start playing a game of false pretences.

The film is a directing debut.

directed by: Kuba Januszewski

written by: Kuba Januszewski

director of photography: Jakub Burakiewicz

production design: Mateusz Mioduszewski

costume design: Zuzanna Andruczyk

make-up: Maja Gawrońska

sound: Jarosław Downar, Adam Sypka

edited by: Piotr Paruch

cast: Rozalia Mierzicka, Sebastian Dela, Arkadiusz Brykalski

production: Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Studio Munka

producers: Ewa Jastrzębska, Jerzy Kapuściński

co-produced by: TVN Film, HAKA Films

executive producer: Tomasz Morawski

production manager: Zuzanna Sawicz

co-financed by: Polski Instytut Sztuki Filmowej

distributed by: Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Studio Munka

Legend
Main Competition
Microbudget Film Competition
Short Film Competition