Na straży swej stać będę

dir.

Kazimierz Kutz

1983,
Legend
Sekcje pozakonkursowe