Nice To See You

Magda is a student of one of the universities in Warsaw. One day, her father visits her in the hall of residence unannounced.

Director of photography: Piotr Niemyjski
Pedagogical supervisor: Mariusz Grzegorzek
Cast: Julia Kijowska , Stanisław Penksyk, Marta Chodorowska, Juliusz Dzienkiewicz, Anna Bartosiak, Krystyna Bartosiak, Leon Bartosiak 
Produced by: Film School in Łódź
Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Sekcje pozakonkursowe