Nightmares

Nightmares

dir.

Wojciech Marczewski

1978, 1 h 45 min

The coming-of-age story of Mikołaj Srebrny, a confrontation between an
intelligent, sensitive boy and an authoritarian school persecuting
independent thinking, the hypocrisy and cruelty of adults. And although
consecutive initiations – including that into eroticism – sometimes
prove difficult, the protagonist emerges from his life trials unscathed.

Wojciech Marczewski’s cinema debut, honoured with the Andrzej
Munk Award. An adaptation of a formerly scandalous novel by Emil
Zegadłowicz with a strong autobiographical overtone. The director’s
first story about childhood and its initiations, with a crucial question
recurring in his later films: how to save yourself and find your place
in the world.

directed by Wojciech Marczewski
written by Paveł Hajny na podstawie powieści Emila Zegadłowicza based on Emil Zegadłowicz’s novel
dialogues by Wojciech Marczewski
director of photography Wiesław Zdort
music by Zygmunt Konieczny
production design by Zbigniew Warpechowski
costume design by Barbara Ptak
set decorator Anna Jekiełek
sound by Mariusz Kuczyński
edited by Irena Choryńska
cast
Tomasz Hudziec (Mikołaj Srebrny w dzieciństwie), Piotr Łysak (Mikołaj
Srebrny), Hanna Skarżanka (babka Mikołaja), Maria Chwalibóg (ciotka
Mikołaja), Teresa Marczewska (matka Mikołaja), Bronisław Pawlik (ojciec
Mikołaja), Janusz Michałowski (wuj Mikołaja), Wiktor Sadecki (dyrektor
gimnazjum), Stanisław Igar (profesor Ptaszycki), Michał Pawlicki
(katecheta), Jan Nowicki (profesor Chwostek), Henryk Boukołowski
(profesor Znamierowski)
produced by Studio Filmowe TOR
production manager Wanda Wojnar-Iliew

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY