Noamia

Noamia

A body of a boy is found in a seaside city. Commissioner Delman arrives at the scene and quickly realises that he shares a secret with the victim. Willing to go unrecognised, Delman secretly embarks on a private investigation. All clues lead to Noamia neighbourhood.

written byAntonio Galdamez
director of photographyKajetan Plis
musicAtanas Valkov
production designMarta Zając, Jakub Zwolak
costume designLena Firak, Dominika Rutkowska
make-upAdrianna Orych, Małgorzata Lewczyk
soundIrena Suska
edited byTomasz Kolak
castAgnieszka Glińska, Bartłomiej Topa, Daniel Namiotko, Bartosz Kotchedoff
productionStowarzyszenie Filmowców Polskich – Studio Munka
producersEwa Jastrzębska, Jerzy Kapuściński
co-produced by34Film!, Coloroffon, Soundmaking, TVN Film
executive producerJoanna Malicka
production managersKinga Mielnik, Jakub Adamski, Maciej Jagielski
co-financed byPolski Instytut Sztuki Filmowej

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Filmów Krótkometrażowych
Sekcje pozakonkursowe