Our Little Game

Our Little Game

Joanna is forced to take her 7-year-old daughter Zosia along on a date. The man she’s meeting doesn’t know she’s got a child. Whatever it takes, the woman wants to hide it from him and so leaves Zosia alone in a bar. She invents a game that will make it possible for her to disappear.

produced by Szkoła Filmowa w Łodzi
producer Marcin Malatyński
artistic supervisor Mariusz Grzegorzek
written and directed by Katarzyna Lesisz
director of photography Michał Dymek
music by Maciej Werk, Dominik Buczkowski
production design by Jakub Gogolewski
costumes by Agata Zalewska
make-up Elżbieta Pyka
sound by Rafał Nowak
edited by Cecylia Pacura
cast Marieta Żukowska, Zofia Karolak, Ewa Wichrowska
production manager Zuzanna Karaś
co-financed by Polski Instytut Sztuki Filmowej

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe