Overboard

Overboard

dir.

Bartosz Paduch

2009, 0 h 23 min

Adam, a yacht designer, is a workaholic who neglects his family. Now he stands in a life turning point. Can his sentimental memory form childhood – the participation in the sea pilgrimage of fishermen – give him the strength to sort things out? The film is based on Wojciech Paweł Kowalewski’s short story “Unusual Sunday” and refers to the third Commandment: “Remember the Sabbath day, to keep it holy”.

Written by: Bartosz Paduch

Director of photography: Bartosz Bieniek

Music by: Tomasz Stroynowski

Production design by: Michał Pecko, Andrzej Szatyński, Sabina Czupryńska

Sound: Radosław Ochnio

Editing: Andrzej Preisner

Costume design by: Michał Pecko, Andrzej Szatyński, Sabina Czupryńska

Make-up: Agieszka Wolska

Production manager: Edyta Aleksandra Chwała, Monika Ostojska-Żurek, Izabela Żerańska

Produced by: Fundacja Instytut Promocji Edukacji – Studio Filmowe HARPOON FILMS

Producer: Andrzej Mańkowski

Co-produced by: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Telewizja Polska S.A (TVP Kultura)

Executive producer: Studio Filmowe Harpoon Films

Actor in a leading role: Michał Kowalski

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY