Pinky

Pinky

One evening three young thieves steal a luxury car. After the job they go to have a beer at a Vietnamese restaurant. Encouraged by their success they quarrel with the waitress and the owner, the good-hearted Mr. Ho. They are not yet aware that it’s just the beginning of a long and painful night.

Written by: Tadeusz Rawa
Director of photography: Mikołaj Łebkowski PSC
Music by: Łukasz Targosz
Edited by: Adrian Szczepaniak
Cast: Adam Bobik, Joanna Opozda, Anna Samusionek, Remigiusz Jankowski
Production manager: Magdalena Błocian
Artistic supervisor: Maciej Wojtyszko
Produced by: Studio Munka – SFP

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe