Postcards from the Republic of the Absurd

dir.

Jan Holoubek

2014, 0 h 46 min

Warsaw, 20 February 2014. Anna comes to the capital of Poland. She is a young Swedish director who intends to make a documentary film about the life of her peers in the country where the Round Table initiative failed and for seventy years, there has continuously been communism. The girl meets Maria, Julia and Karol who, not minding the consequences, tell her about their everyday life in Warsaw.
“Postcards from the Republic of the Absurd” is an image of the Polish People’s Republic celebrating the 70. anniversary of its existence, captured through a “hidden camera”.

Written by: Jan Holoubek
Director of photography: Jan Holoubek
Production design by: Marek Warszewski
Costume design by: Aleksandra Staszko, Małgorzata Karpiuk
Composer: Marcin Marcin Macuk
Music by: PRO8L3M (Oskar Tuszyński, Piotr Szulc)
Production manager: Ewa Jastrzębska
Editing by: Maciej Pawliński.
Sound by: Jerzy Murawski, Aleksandra Pniak, Marcin Kijo
Cinematography: Jan Holoubek, Janusz JULO Sus.
Cast:
Maria Zaleska, Magda Wasylik, Jakub Suwiński, Monika Szufladowicz oraz
Magdalena Rózdżka, Jan Wieczorkowski, Maciej Orłoś
Lector: Krystyna Czubówna
Co-produced by: Narodowy Instytut Audiowizualny, Telewizja Polska S.A

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 – 20th SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 2 – 21st SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 3 – 22nd SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 4 – 23rd SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 5 – 24th SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 6 – 25th SEPTEMBER 2021   BUY