Preschoolers

Preschoolers

dir.

Piotr Furmankiewicz, Magdalena Gałysz

2013, 0 h 4 min

The newest animated productions of the Polish film studios.

Age category: kindergarten, 7 year-olds 

J&P Studio Grafiki Filmowej i FUMI Studio

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
    DAY 6 – 17th SEPTEMBER 2022   BUY