Problemat profesora Czelawy

dir.

Zygmunt Lech

1985,
Legend
Sekcje pozakonkursowe