Prop & Berta

Prop & Berta

Prop, together with his friends, a talking cow and little trolls, is preparing for a fight with a neighbour-witch and her magic.
Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Sekcje pozakonkursowe