Referee of Attention

Referee of Attention

dir.

Jakub Polakowski

2014, 1 h 22 min

A story of a habitual liar who tries to come back to normal life after his rehabilitation. Gambling will no longer mark his rhythm. The scams that let him gain money to play, paradoxically are to help him not to return to gambling.

Written by: Jakub Polakowski
Director of photography: Krzysztof Sobierański
Music by: Mateusz Śmigasiewicz
Production design by: Paweł Cukier
Costume design by: Izabella Dziekiewicz
Make-up by: Ewa Kizelbach, Wioletta Saliwon
Sound by: Jarosław Sadowski
Editing by: Damian Kuligowski PSM
Cast: Piotr Żurawski, Paweł Koślik, Barbara Horawianka, Agata Wątróbska, Katarzyna Maria Zielińska, Natalia Sikora, Andrzej Konopka
Produced by: Guahira Film
Producers: Damian Kuligowski, Jakub Polakowski

Production management: Damian Kuligowski
Co-produced by: iSlate, Studio Bank, Photoproduction, New Media Impact 
Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
    DAY 6 – 17th SEPTEMBER 2022   BUY