Ricochets

dir.

Jakub Radej

2019, 0 h 30 min

Poland, 1982. Two sibling coal miners, two attitudes towards Communist oppression. Janek is an active member of the democratic underground. Tadek chooses neutrality. Their divergence leads to a conflict in which moral equilibrium is unattainable.

written by Jakub Radej, Michał Wawrzecki
director of photography Marcin Lesisz
music Adam Domurat
production design Ewa Mroczkowska
costume design Małgorzata Fudala
make-up Cezary Kostrzewski
sound Dominika Czajkowska
edited by Tomasz Mączka
casting by Jakub Radej
cast Zuzanna Zielińska, Stanisław Linowski, Marta Ścisłowicz, Magdalena Celówna, Tomasz Schuchardt, Andrzej Chyra
production Stowarzyszenie Lubińska Grupa Filmowa Uisel Studio
producer Marcin Lesisz
co-produced by Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Coloroffon, Aeroplan, Kijora, CeTa
executive producer Katarzyna Kostecka
production manager Kinga Tasarek

Legend
Main Competition
Short Film Competition
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
    DAY 6 – 17th SEPTEMBER 2022   BUY