Ring

Ring

Michał is a boxer. One day, after training, a new boy from the club takes him to his place.

Written by: Maciej Cendrowski
Director of photography: Jan Belina-Brzozowski
Music by: Paris Music
Production design by: Mateusz Bzówka
Sound: Małgorzata Napiontek
Editing: Maciej Cendrowski
Costume design by: Mateusz Bzówka
Make-up: Karolina Mamełka
Cast: Karol Dziuba, Agnieszka Wosińska, Bartosz Żuchowski
Production manager: Małgorzata Prociak, Jakub Zwolak
Producer: Andrzej Bednarek
Distributed by: Krzysztof Brzezowski

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Sekcje pozakonkursowe