Screening 2

Screening 2

1. The Fantastic Flowershop, dir. Paweł Partyka, 2002
2. A Change of Guard, dir. Halina Bielińska, Włodzimierz Haupe, 1958 
3. Barnaby the Dragon, dir. Tadeusz Wilkosz, 1977 
4. Thread the Tailor, dir. Andrzej Gosieniecki, 2005 
5. Cat and Mouse, dir. Władysław Nehrebecki, 1958 
6. Chaos In Outer Space: Where Is the Moon?, dir. Robert Turło, 2008 
7. A Little Western, dir. Witold Giersz, 1960 
8. The Spinner Woman, dir. Joanna Jasińska-Koronkiewicz, 1989 

age group: 7-8 years old
Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Sekcje pozakonkursowe