Screening 3

Screening 3

1. The Biggest Quarrel, dir. Zbigniew Kotecki, 1999
2. The Sack, dir. Tadeusz Wilkosz, 1967 
3. The Little Quartet, dir. Edward Sturlis, 1965 
4. Rex the Polyglot, dir. Lechosław Marszałek, 1967 
5. Sunny Town, dir. Andrzej Gosieniecki, 2005 
6. The Red and the Black, dir. Witold Giersz, 1963 
7. The Swan, reżdirAleksandra Korejwo, 1990 

age group: 10-12 years old
Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Sekcje pozakonkursowe