Terrific Vacation

Terrific Vacation

A classic of the Polish film for the viewers over the age of 12.

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe