The Clench

The Clench

dir.

Marcin Kluczykowski

2021, 0 h 26 min

Anna is a renowned speech therapist leading a normal life with her husband. One day, she’s visited by a patient who breaks the routine.

directed by: Marcin Kluczykowski

written by: Marcin Kluczykowski

director of photography: Andrzej Woźniakiewicz

production design: Weronika Szymańska, Mateusz Jagodziński

costume design: Weronika Szymańska, Mateusz Jagodziński

make-up: Agata Stefaniak

sound: Lucyna Wielopolska

edited by: Beata Hincke, Jakub Darewski

cast: Małgorzata Witkowska, Marianna Kowalewska, Gracjan Kielar

production: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

producer: Agata Golańska

kierownicy produkcji: Klaudia Preyss, Katarzyna Stasiełuk

co-financed by: Polski Instytut Sztuki Filmowej

Legend
Main Competition
Microbudget Film Competition
Short Film Competition

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY