The Clinic

dir.

Anna Maciejowska

NULL, 0 h 24 min

Kuba is admitted to a clinic where he observes the peculiar system of organisation. At first, he seems to ignore it, but as the time goes by, it becomes his obsession.

Written by: Anna Maciejowska
Directors of photography: Maciej Kurpiewski, Sławek Nowak
Music by: Radek Fijołek, Adam Fijołek
Production design by: Maciek Cygal
Sound: Maciek Uniatowicz
Editing: Jacek Chamot
Costume design by: Joanna Pitura, Ola Bieś
Production manager: Anna Maciejowska
Produced by: Anna Maciejowska
Co-produced by: Maciek Uniatowicz
Country and year of production: Poland, 2008
Cast: Rafał Cieluch (Kuba), Magda Kielar, Waldek Mendakiewicz, Ola Bieś, Krzysztof Rogacewicz
Length: 24’5″

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY