The Closed Circuit

The Closed Circuit

As a result of unfair practices of the tax office and justice authorities, three Polish businessmen lose all their possessions and their life’s work. Despite being exonerated after several years, they are already ruined, both mentally and financially. The script is based on real events.

Written by: Mirosław Piepka, Michał S. Pruski
Director of photography: Piotr Sobociński
Music by: Shane Harvey
Production design by: Aniko Kiss
Sound: Adam Wilk
Editing: Irena Siedlar
Costume design by: Krzysztof Łoszewski
Make-up: Izabela Karwacka
Cast: Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Wojciech Żołądkowicz
Production manager: Olga Bieniek
Produced by: Filmicon
Producers: Olga Bieniek, Mirosław Piepka
Co-produced by: Arche, Apella, Drop, Eda Coffee Edward Łaskowiec, Hemarpol, Orlex, Polcopper, Schach Matt, Silesian Catalysts, Środowisko i innowacje
Executive producer: Filmicon
Distributed by: Kino Świat
World sales: Eastwest Distribution
Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Sekcje pozakonkursowe