The Damned One

The Damned One

dir.

Konrad Łęcki

2017, 1 h 45 min

Poland, the second half of the 40’s of the 20th century. In the management of the Public Security Office, a decision is made to liquidate the troops fighting in the woods by any means. The members of the armed underground independence formation fight strongly against the Communist regime. Tortured by the Public Security Officers, the main protagonist, Lolo, is freed. During a country wedding, he meets Bronka. The two young people fall in love with each other and in these inhumane times, they try to find a bit of normality. Terror in the village is growing…

The film is a full length debut of the director.

written by Konrad Łęcki

director of photography Karol Łakomiec 

music Szymon Szewczyk
production design Joanna Biskup-Brykczyńska
costume design Anna Łęcka, Konrad Łęcki
make-up Alicja Posłowska, Marian Folga
sound Krzysztof Owczarek, Tomasz Dukszta
edited by Mateusz Kiełbowicz, Sławomir Piernik
cast Wojciech Niemczyk, Marcin Kwaśny, Robert Wrzosek, Janusz Chabior, Hanna Świętnicka, Jarosław Witaszczyk, Maciej Rayzacher, Michał Węgrzyński, Andrzej Plata, Piotr Cyrwus, Marek Siudym, Olgierd Łukaszewicz, Ignacy Gogolewski
production Fundacja Między Słowami
producers Marcin Kwaśny, Konrad Łęcki, Dorota Bogucka
co-produced by Narodowy Instytut Audiowizualny
executive producers Julia Skorupska, Konrad Łęcki
production managers Joanna Biskup-Brykczyńska, Konrad Łęcki
co-financed by PGNiG, Fundacja PGNiG, PGE, Fundacja PGE, Fundacja PZU, PWPW, Fundacja Reduta PWPW, Fundacja Samorządność i Demokracja, Bank Pocztowy, KRAM, Teatr Polski, Gmina Sitkówka-Nowiny
distributed by Kondrat-Media
Legend
Main Competition
Konkurs Inne Spojrzenie
Short Film Competition
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY