The food chain complexity in afforested grounds

The food chain complexity in afforested grounds

dir.

Maciej Gajewski

2015, 0 h 6 min

Interests, scores and vengeance will find a brutal end away from the bustling city, in the heart of a quiet pinewood. Soon each of the protagonists of the bloody confrontation will learn their place in the food chain.

directed by Maciej Gajewski
written by Bartosz Sztybor na podstawie komiksu Bartosza Sztybora i Karola Barskiego based on Bartosz Sztybor and Karol Barski’s comic book
director of photography Filip Marcickiewicz
music by Tadeusz Mikołajczyk, Alicja Zamojska
costume design by Agnieszka Obidzińska
make-up by Sandra Nowak
edited by Maciej Gajewski
sound by Tadeusz Mikołajczyk, Rafał Pękalski
cast Sławomir Orzechowski, Jacek Beler, Antoni Królikowski, Sebastian Konrad, Bartosz Sztybor, Piotr Najsztub
produced by FilmG85, Dusty Roads, Studio Studnia
producers Maciej Gajewski, Filip Marcickiewicz, Bartosz Sztybor
co-producers Maria i Jarosław Gajewscy, Studio Ted (Tadeusz Mikołajczyk), Izabela Gwizdak
production managers Anne-Sophie Puget, Konrad Rydlewski

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe