The Hour-Glass Sanatorium

The Hour-Glass Sanatorium

A poetic drama. Joseph, a young man, who arrives at an unreal sanatorium ran by dr Gotart, visits his father who, although long deceased, is staying there. In his mind, he relives his childhood and the world of the small town, in which he grew up – the world, which is now destroyed and decayed. His attempt to bring the world back to life – perhaps in another form – fails.

Written by: Wojciech Jerzy Has(na podstawie prozy Brunona Schulza)
Director of photography: Witold Sobociński
Music by: Jerzy Maksymiuk
Producton design by: Jerzy Skarżyński, Andrzej Płocki
Cast: Jan Nowicki, Tadeusz Kondrat, Irena Orska, Gustaw Holoubek, Bożena Adamek, Filip Zylber, Halina Kowalska, Ludwik Benoit, Mieczysław Voit, Seweryn Dalecki, Jerzy Przybylski, Henryk Boukołowski
Produced by: PRF “Zespoły Filmowe” – Zespół “Silesia”

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Sekcje pozakonkursowe