The Meet

The Meet

A retired man lives a solitary life. He avoids people and spends every day exactly the same as the one before it. But one day a meeting that changes all happens.

written by Ina Hrabarenka
director of photography Egor Efimow
music by Jan Sanejko
edited by Ina Hrabarenka
cast Viktor Rybczinski, Anna Polupanova
produced by Warszawska Szkoła Filmowa
producer Maciej Ślesicki 

co-financed by Polski Instytut Sztuki Filmowej

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe