The Opening

The Opening

dir.

Piotr Adamski

2016, 0 h 31 min

An owner of a gallery opens an extraordinary exhibition. A terminally ill artist wants to die in front of the audience. Brought there from the hospital in his death throes, he becomes exhibited in the gallery as an object. Guests start arriving at the opening.

written by Piotr Adamski
director of photography Tomasz Woźniczka
production design by Małgorzata Nierodzińska
costume design by Małgorzata Nierodzińska, Edvard Mess
make-up by Paula Celińska
sound by Konrad Błaszczyk
edited by Maciej Walentowski
cast Małgorzata Hajewska–Krzysztofik, Zbigniew Libera, Edyta Torhan, Sebastian Gawłowski, Jasmin Soljanin, Irena Kołodziejak, Dariusz Pietraszewski, Karol Woźniak, Elżbieta Studniarek
produced by Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Studio Munka
co-produced by Poland Studio, Instytut Adama Mickiewicza
executive producer Monika Derenda
production manager Bogna Szewczyk
co-financed by Polski Instytut Sztuki Filmowej

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
    DAY 6 – 17th SEPTEMBER 2022   BUY