The Outcast

The Outcast

A story of a girl who becomes a police officer against all obstacles and about the people who want to get this idea out of her head. A tale of courage, strength, love, and fighting for one’s dreams.

Polish Title: Chcę wstąpić do policji
Written by: Agnieszka Mania
Cinematography: Paweł Twardo
Music: Gabriel Kaczmarek, An On Bast
Film Editing: Piotr Gliński
Produced by: Warszawska Szkoła Filmowa
Producer: Warszawska Szkoła Filmowa
Distribution: Warszawska Szkoła Filmowa
Country & Year of Production: Poland 2010
Main Female Part: Marta Kędziora
Supporting Male Part: Grzegorz Przybył, Bartłomiej Firet
Supporting Female Part: Maria Andrzejewska, Elżbieta Jarosik, Aneta Awtoniuk
Length: 28’58 min.

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Sekcje pozakonkursowe