The photographer

The photographer

dir.

Waldemar Krzystek

2014, 1 h 55 min

Legnica, 1974. A closed Soviet troops garrison. A 7-year-old boy is being taken away by rail to a psychiatric hospital in Moscow. He is supposed to stay there forever.
Contemporary Moscow. Intelligence services are pursuing a serial killer called the Photographer. Natasza, the sole witness who has survived an encounter with the Photographer, is to act as a bait. Why did he spare her life? How does Natasza know that the tracks of the morderer are to be followed in Poland?
Contemporary Legnica. Natasza and a Polish police officer are the only who do not want to kill the encircled Photographer. What is it that unites the three people?

Written by: Waldemar Krzystek, Krzysztof Kopka
Director of photography: Arkadiusz Tomiak PSC
Music by: Maciej Zieliński
Production design by: Dorota Dąbrowska
Costume design by: Małgorzata Zacharska
Make-up by: Alina Janerka
Sound by: Wacław Pilkowski, Kacper Habisiak, Marcin Kasiński
Edited by: Marek ‘Mulny’ Mulica PSM
Cast: Tatiana Arntgolts, Aleksander Baluev, Sonia Bohosiewicz, Adam Woronowicz, Artem Tkachenko, Dmitry Ulyanov, Agata Buzek, Tomasz Kot, Elena Babenko, Marat Basharov, Nodar Dzhanelidze, Aleksey Gorbunov
Produced by: Kosmos Film
Producer: Waldemar Krzystek
Executive producers: Ewa Jacuta, Małgorzata Jurczak

Production management: Jacek Gaczkowski, Piotr Strzelecki
Co-produced by: Telewizja Polska, Studio Produkcyjne ORKA, Dreamsound, Canal+ Cyfrowy, IKSWD Odra Film, Banana Split Polska
Co-financed by: Polski Instytut Sztuki Filmowej
Distributed by: Poland Kino Świat www.kinoswiat.pl
Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY