The Pit

The Pit

dir.

Leszek Molski

2015, 0 h 21 min

A young sales department manager jogs after work to relax. She runs and falls into a deep hole. This becomes the beginning of an absurd epic journey…

The film is a metaphorical commentary to the changes brought about by the economic crisis. It talks about gaining a new perspective, which makes it possible to verify the priorities held so far.

directed by Leszek Molski
written by Piotr Borkowski
director of photography Paweł Kwiatkowski
music by Andrzej Kwieciński
production design by Katarzyna Śląska
costume design by Emilia Czartoryska
make-up by Paula Celińska
edited by Leszek Molski
sound by Franciszek Kozłowski
cast Magdalena Popławska, Dariusz Toczek, Milena Lisiecka, Dobromir Dymecki
artistic supervisors Filip Bajon, Dariusz Gajewski
produced by Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Studio Munka
producer Ewa Jastrzębska
executive produced by Trzy.tv
co-financed by PISF

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY