The Ring and the Rose

The Ring and the Rose

A classic of the Polish film for the viewers over the age of 12.
Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe