The Road

The Road

dir.

Edyta Wróblewska

2021, 0 h 30 min

A wedding reception in Masuria. 30-year-old Agata is expecting a child. She arrived at the party with her boyfriend Grzesiek but leaves on her own in the middle of the night. When her car lands in a ditch, Agata has to find a way out.

directed by: Edyta Wróblewska

written by: Edyta Wróblewska

director of photography: Malte Rosenfeld

production design: Anna Pabisiak

costume design: Natalia Data, Barbara Tomczyk

make-up: Jolanta Dańda

sound: Dariusz Wancerz, Kacper Habisiak, Marcin Kasiński

edited by: Katarzyna Orzechowska

cast: Agnieszka Skrzypczak, Julian Świeżewski, Helena Sujecka, Marcin Zarzeczny, Grzegorz Gromek

production: Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Studio Munka

producers: Ewa Jastrzębska, Jerzy Kapuściński

co-produced by: YaLLa Film Sylwia Rajdaszka, TVN Film, Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy

executive producer: Sylwia Rajdaszka

production manager: Joanna Ochman

co-financed by: Polski Instytut Sztuki Filmowej

distributed by: Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Studio Munka

Legend
Main Competition
Microbudget Film Competition
Short Film Competition

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY