The strong coffee isn’t so bad

The strong coffee isn’t so bad

A bitter-sweet story about a father and his adult son. For many years Łukasz has not been in touch with his father. When he unexpectedly turns up at his family home, memories, emotions, unresolved matters from the past come to life again.

Written by: Alek Pietrzak based on a drama “Mending Fences” by Norm Foster
Direcotr of photography: Mateusz Pastewka
Music by: Łukasz Targosz
Edited by: Mateusz Rybka
Cast: Marian Dziędziel, Wojciech Mecwaldowski, Dorota Pomykała
Artistic supervision: Sławomir Kryński, Maciej Ślesicki
Production manager: Maja Zupok
Produced by: Warszawska Szkoła Filmowa

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe