The Stub Track

The Stub Track

dir.

Ryszard Ber

1967, 0 h 27 min

What can an outstanding physicist feel when reading his own obituary in the press? Who really is the unpleasant level crossing attendant, Wiór, and where will the train going from the Topory station through the tiltle “Stub Track” take the protagonists?
As the rest of Stefan Grabiński’s novels from the “Demon ruchu” volume, “The Stub Track” too is a railway horror. Worth noting are mainly actors’ creations: Jan Koecher in the role of professor Edward Ryszpans and Jacek Woszczerowicz in the role of the demonic level crossing attendant, Wawrzyniec Wiór. Ryszard Bar’s film is a part of the “Opowieści niezwykłe” cycle; Grabiński’s prose was translated into the language of film by the author of the screenplay – Krzysztof Teodor Toeplitz.

Written by: Krzysztof Teodor Toeplitz, based on the novel Ślepy tor z tomu Demon ruchu” by Stefan Grabiński
Director of photography: Tadeusz Wieżan
Costume design by: Jerzy Szeski
Production design by: Tadeusz Wybult
Cast:
Jacek Woszczerowicz, Jan Koecher, Kazimierz Rudzki, Ryszard Pietruski,
Zofia Jamry, Lech Ordon, Wojciech Zagórski, Jadwiga Wejcman, Krzysztof
Litwin, Witold Dederko, Leonard Andrzejewski, Janusz Kłosiński, Wojciech
Rajewski, Michał Żołnierkiewicz

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
    DAY 6 – 17th SEPTEMBER 2022   BUY