The Young Magician

The Young Magician

A classic of of the Polish film for the viewers over the age of 12.

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Młodego Kina
Przegląd Polskiego Kina Niezależnego
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe