Venus of Willendorf

Venus of Willendorf

dir.

 Zuzanna Grajcewicz

2020, 0 h 28 min

Kamila is a young, ambitious girl living in a world where obesity defines the ideal of beauty and social status. It’s a world where the more you weight, the more you matter. When Kamila’s thinness is exposed, she loses her job and her boyfriend. The girl dumps her fattening costume and decides to face reality. She visits Fit&Fat Clinic to undergo a comprehensive therapy. Will Kamila pass the course, gain weight and adapt to the world around her?

written byZuzanna Grajcewicz, Ewa Radzewicz
director of photographyEwa Radzewicz
production designArkadiusz Ślesiński
costume designMarcin Żak
make-upMagdalena Krajczyńska
soundWiesław Nowak, Wiktor Łatkowski, Marcin Zalewski, Tomasz Andrzejewski, Julia Wesołek
edited byAleksandra Rosset
cast Justyna Wasilewska, Katarzyna Strączek, Jan Hrynkiewicz, Anna Antoniewicz, Sonia Roszczuk, Jacek Piątkowski, Andrzej Kłak, Ksenia Tchórzko, Maciej Nowak, Mikołaj Chroboczek
productionPaństwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
production managerEryk Siemianowicz
co-financed byPolski Instytut Sztuki Filmowej

Legend
Main Competition
Short Film Competition
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 - 18th September 2023   BUY
    DAY 2 - 19th September 2023   BUY
    DAY 3 - 20th September 2023   BUY
    DAY 4 - 21st September 2023   BUY
    DAY 5 - 22nd September 2023   BUY
    DAY 6 - 23rd September 2023   BUY