Volta

Volta

The 30-year-old Aga is a pretty and smart girl who is facing a crisis of her relationship with the 20-years-older Bruno – a madly intelligent but calculating lawyer. For him, Aga completely resigned from her dreams, which made her totally dependent on Bruno. The man does provide her with a comfort life but he controls each her step. An accidental meeting of Aga with her peer Viki will make the life of each of the protagonists of the film change diametrically. Especially when Viki, during a renovation of an old Lublin tenement, will encounter, stuck in a brick wall… a historical treasure!

written by Juliusz Machulski 

director of photography Arkadiusz Tomiak PSC
music Julian Kościelniak
production design Wojciech Żogała
set decorator Jacek Turewicz
costume design Ewa Machulska
make-up Tomasz Matraszek, Małgorzata Głodowska, Beata Rółkowska
sound Marek Wronko
edited by Rafał Listopad PSM
cast Andrzej Zieliński, Olga Bołądź, Aleksandra Domańska, Michał Żurawski, Jacek Braciak, Joanna Szczepkowska, Katarzyna Herman, Cezary Pazura
production Studio Filmowe Zebra
producer Juliusz Machulski
co-produced by TVN, Canal+ Polska
co-producer Anna Waśniewska-Gill
executive producer Wojciech Danowski
production manager Andrzej Stempowski
co-financed by Polish Film Institute, Lubelski Fundusz Filmowy
distributed by Kino Świat

Legenda
Konkurs Główny
Konkurs Inne Spojrzenie
Konkurs Filmów Krótkometrażowych
Sekcje pozakonkursowe