Walpurgis Night

Walpurgis Night

dir.

Marcin Bortkiewicz

2015, 1 h 15 min

A young journalist interviews an opera diva. During this night, full of comic, farcical and dramatic events, not devoid of sex, violence and tenderness, they will learn a certain truth about themselves that will make them completely re-evaluate their lives.

directed by Marcin Bortkiewicz
written by Marcin Bortkiewicz, Magdalena Gauer wg monodramu Magdaleny Gauer based on the monodrama by Magdalena Gauer
casting by Piotr Bartuszek
director of photography Andrzej Wojciechowski PSC
music by Marek Czerniewicz
production design by Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński
costume design by Emilia Czartoryska
make-up by Małgorzata Majkut, Eliza Bergchauzen
sound by Agata Chodyra
edited by Piotr Mendelowski PSM
cast Małgorzata Zajączkowska, Philippe Tłokiński, Monika Mariotti, Mieczysław Gajda
produced by PS FILM
producer Sebastian Petryk
co-produced by Kosmos Production – Ewa Turczańska, MX 35 – Mateusz Wajda, Studio Dźwiękownia – Michał Myśliński
production managers Sebastian Petryk, Ewa Turczańska
co-financed by Polski Instytut Sztuki Filmowej
distributed by Aurora Films
world sales open

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
    DAY 6 – 17th SEPTEMBER 2022   BUY