Wanderer

The story about a young careerist. In order to win a rat race and achieve success in an academic world, he chooses a shortcut and drags a Professor into his plan.

Written by: Franciszek Dzida
Director of photography: Leszek Buzderewicz
Music by: Krzysztof Maciejowski
Production design by: Anna Zachurzok
Editing: Leszek Buzderewicz, Franciszek Dzida, Magdalena Duszczyk
Cast: Piotr Machalica, Anna Guzik, Grzegorz Sikora, Tomasz Lorek, Cezariusz Chrapkiewicz, Iwona Płodzien
Production manager: Rafał Cymorek
Produced by: Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu
Producer: Rafał Cymorek
Co-producers: Datura Studio, Dzida Film Production
Distributed by: Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu

Legenda
Konkurs Główny
Sekcje pozakonkursowe