Wanderer

dir.

Franciszek Dzida

2006, 0 h 43 min

The story about a young careerist. In order to win a rat race and achieve success in an academic world, he chooses a shortcut and drags a Professor into his plan.

Written by: Franciszek Dzida
Director of photography: Leszek Buzderewicz
Music by: Krzysztof Maciejowski
Production design by: Anna Zachurzok
Editing: Leszek Buzderewicz, Franciszek Dzida, Magdalena Duszczyk
Cast: Piotr Machalica, Anna Guzik, Grzegorz Sikora, Tomasz Lorek, Cezariusz Chrapkiewicz, Iwona Płodzien
Production manager: Rafał Cymorek
Produced by: Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu
Producer: Rafał Cymorek
Co-producers: Datura Studio, Dzida Film Production
Distributed by: Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu

Legend
Main Competition
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

    DAY 1 – 20th SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 2 – 21st SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 3 – 22nd SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 4 – 23rd SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 5 – 24th SEPTEMBER 2021   BUY
    DAY 6 – 25th SEPTEMBER 2021   BUY