Who Painted My Friend

Who Painted My Friend

dir.

Janusz Włodarski, Elżbieta Wąsik

2013, 0 h 13 min

A pair of detectives – hippo Hip Hip and weasel Hurra – are solving
another mystery. There is a horserace in their town. The race favourite
asks Hip Hip and Hurra for help, as his girlfriend stopped recognising
him.

Film from Hip-Hip & Hurra series

directed and animation by Janusz Włodarski, Elżbieta Wąsik
series concept by Elżbieta Wąsik
written by Marcin Graj, Maciej Kur, Elżbieta Wąsik
music by Aleksander Matuszewski
produced by Studio Miniatur Filmowych
producer
Włodzimierz Matuszewski

Legend
Main Competition
Konkurs Młodego Kina
Konkurs Fabularnych Filmów Krótkometrażowych
Konkurs Inne Spojrzenie
Sekcje pozakonkursowe

Movie - Festival Programme

      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
      BUY
    DAY 6 – 17th SEPTEMBER 2022   BUY