Wielka podróż Bolka i Lolka

dir.

Stanisław Dulz, Władysław Nehrebecki

1977,
Legend
Sekcje pozakonkursowe